مشخصات خانه

200
آپارتمان
1
مشترک
دارد
دارد
دارد
دارد
همکف
دارد
دارد
دارد
دارد
مسکونی
ندارد