مشخصات خانه

22
آپارتمان
1
2
2
مشترک
دارد
دارد
دارد
دارد
همکف
دارد
دارد
دارد
دارد
مسکونی
ندارد