مشخصات خانه

2
2
آپارتمان
2
2
مشترک
دارد
دارد
دارد
دارد
2
همکف
دارد
دارد
دارد
دارد
مسکونی
ندارد
ندارد
سند دارد
6
2